Secunia

EFFEKTIVISERING AF SALGSPROCESSER

Secinia er en dansk virksomhed, der sælger moderne it-sikkerhedsløsninger til kunder i hele verden med stor succes. Efter flere år med kraftig vækst var der behov for at ensrette og effektivisere salgsprocesserne.Projects

Hit-raten var meget varierende såvel på tværs i organisationen som i de forskellige trin i salgsprocessen, hvorfor der var et uudnyttet potentiale.

Copenhagen Impact bistod med at løse en koncentreret opgave, som bestod i at analysere eksisterende processer, identificere de udfordringer, der havde størst indflydelse på salgsperformance, og få iværksat de rigtige initiativer.