Novo Nordisk

AMBITIØST LEDERUDVIKLINGSPROGRAM

Ved produktionen af insulinpenne i Hillerød var det besluttet at gennemføre et af de mest intensive og ambitiøse Lean lederudviklingsprogrammer, man kan opleve i Danmark. Ambitionen var at skabe fundamentet for en stærk Lean kultur i produktionen ved ikke kun at arbejde med udvikling af effektive processer og Lean værktøjer, men i endnu højere grad med udvikling af ledelsen.

Copenhagen Impact blev bedt om at lede denne opgave. Sammen med Novo Nordisk egne cLean® ressourcer gennemførte Copenhagen Impact et 5 måneders projektforløb med deltagelse af 6 teams og 9 ledere. Omdrejningspunktet i lederudviklingen var 2 ugentlige coachingseancer á 4 timer i 5 måneder til hver af de 9 ledere. Copenhagen Impact’s konsulenter fulgte lederne og trænede dem i Lean discipliner, såsom brug af KPI til daglig styring af driften, facilitering af tavlemøder, daglig prioritering og opfølgning, problemløsning, roller og ansvar samt medarbejderinvolvering i nævnte discipliner.

Der blev gennemført mange forandringer i perioden. Blandt de direkte resultater fra projektet kan nævnes følgende:

– En mere synlig ledelse, der coacher og udvikler sine medarbejdere.

– En ledelse, der trækker i samme retning, taler samme sprog og har samme daglige prioriteter på tværs af produktion og supportenheder.

– Klart og tydeligt overblik over udfordringerne i produktionen samt effektivt og synligt flow i problemløsningen.

– Bedre KPI tavler med mulighed for at se problemer hurtigere og følge op på igangsatte aktioner.

– System for konsekvent opfølgning på kritiske forretningsprocesser.

Som forventet bidrog ovennævnte ligeledes til de forretningsmæssige KPI i form af højere effektivitet i produktionen (OEE) samt en bedre leveringsevne (OTIF – On Time In Full), som er blandt de vigtigste mål for fabrikken.