NETS

UDVIKLING AF ABC MODEL HOS NETS

Med en serviceorganisation lokaliseret på tværs af Norden har Nets Operations behov for løbende at kunne følge op på udviklingen i ressourceforbrug, kapacitetsudnyttelse og produktivitet. Samtidig skal der leveres input til koncernens budgetproces og samlede afregningsmodel.

Udviklingen af en konceptuel baseline model baseret på ABC principper og +30 konkrete delmodeller, har skabt et værktøj til både overordnet og mere detaljeret opfølgning, identifikation af relevante indsatsområder samt input til tværgående analyser.