Falck

FORBEDRINGSKULTUR I ABSENCE MANAGEMENT

Absence Management hos Falck Healthcare hjælper sygemeldte med hurtig udredning og den mest effektive indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Copenhagen Impact hjalp afdelingens ledere og medarbejdere igennem et forløb, hvor der blev udviklet konkrete forbedringer og trænet i forbedringsmetoder.

Medarbejderne lavede forbedring af afdelingens mødestruktur, skabte enklere adgang til informationer og der blev indført ugentlige møder med fokus på de vigtigste nøgletal og igangværende forbedringer. Allerede i projektperioden blev ventetiden på at komme til en bestemt behandling reduceret
med 50%.

Medarbejderdrevne forbedringer er nu en del af dagligdagen i afdelingen.