Case – test – bispebjerg

FORBEDRINGSKULTUR OG DATADREVET LEDELSE

Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har de sidste to år arbejdet målrettet med implementering af datadrevet ledelse.

Dette har krævet store forandringer på alle organisatoriske niveauer, en proces som Copenhagen Impact i høj grad har bidraget til lykkedes for os. Dette vedrører alle elementer i processen lige fra strategisk ledelsesrådgivning til kompetenceudvikling af både ledere, medarbejdere og organisationens interne konsulentkorps.

Det er undervejs i processen blevet helt tydeligt, at Copenhagen Impact’s ydelser hviler på et fundament af stor erfaring og høj teoretiske viden, som de på meget professionel vis får omsat til praksis på en respektfuld og ikke-konsulentagtig form.

Der er ingen tvivl om, at Copenhagen Impact har hjulpet os til at stille skarpt i hele processen og i høj grad har bidraget til opnåelse af vores strategiske målsætninger.

Karin Kell Nielsen, Udviklingschef, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital